Barnet och Leken

”Leken är glädjens redskap”

Det är ingen hemlighet att den pedagogiska leken är av stor vikt och betydelse för individen och gruppens utveckling. Detta oavsett om vi pratar lejonflocken i Serengeti eller små människor som växer upp i Uddevalla. Spaltmeter av utredningsmaterial från 1850 och framåt befäster detta ständigt och jämt och gång på gång. Av den enkla anledningen borde vi ta leken lite mer på allvar. Det kan vi göra på många olika sätt med start redan här och nu.

Vi människor är del ett sammanhang större än oss själva och leken lär oss grundläggande reglar för samverkan. Här utvecklas färdigheter som tanke och språk och sociala aspekter. Utan lek blir det en pannkaka av allting och tilläggas kan att den smakar unket. Ibland verkar det som om vi behöver förklara varför vi lekar. Kanske det räcker med att leka för lekens skull.

En värld utan lek skulle vara som ett bibliotek utan böcker eller polis Kling utan kompanjonen Klang. Ur ett akademiskt vuxenperspektiv finns olika syften med leken. På förskolan blir det ett naturligt inslag att utforska och förstå sin omvärld. Pedagogerna kan tillsammans med barnen uppmärksamma hur barn resonerar och tänker och tillsammans med de små människorna reflektera och kommunicera kring olika ämnen och förklaringsmodeller.På lekterapier blir leken en bearbetning av upplevda händelser som kan bidra till en god läkande process.. Humor och skratt och den egna fantasin är fundamental för den allvarsamma leken. 

Fingerdockor.se erbjuder ett välsorterat och stort utbud av olika figurer och karaktärer som hjälper till lek. Våra erbjudanden kan specialanpassas och skräddarsys utifrån önskemål och behov.